02.12.09
Téma: Ostatní

Žižkovská televizní věž bude slavit plnoletost

02. 12. 2009 - (Praha, 2. prosince 2009) – 18. 2. 1992, to je datum, kdy byla otevřena restaurace a vyhlídka na Žižkovské televizní věži. Za necelé tři měsíce uběhne od tohoto data již 18 let. Telekomunikační věž Praha-město ale začala vznikat o sedm let dříve, v říjnu 1985.

216 metrů výšky a 11 800 tun váhy, to jsou parametry, které ze Žižkovské věže dělají jednu z hlavních dominant Prahy.

Výstavba této architektonicky zajímavé stavby, která je často přirovnávaná ke startující raketě, započala v roce 1985 a dokončena byla o sedm let později v roce 1992. Unikátní konstrukční řešení věže, jehož autory jsou ing. arch. Václav Aulický, dr. ing. Jiří Kozák, CSc. a Ing. Alex Bém, je chráněno československým patentem. Do 134 metrů výšky dosahují tři kruhové tubusy, z nichž hlavní, jenž přechází do anténního nástavce, má průměr 6,4 metru, další dva pak 4,8 metru. V hlavním tubusu jsou dva rychlovýtahy, ve dvou dalších je provozní technologický výtah a požární schodiště. Základ věže tvoří v hloubce 15 metrů železobetonová, 4 metry silná deska o průměru 30 metrů. Konstrukční zajímavostí je, že vypočtená výchylka věže na vrcholu činí až 120 cm, tato výchylka je však eliminována speciálním kyvadlovým tlumičem kmitů.

Návštěvníky věže upoutá výhled z vyhlídkových kabin. Ve výšce 66 metrů se nachází kabiny vyhlídkové restaurace, kavárny a společenského salonku. O necelých 30 metrů výše, ve výšce 93 metrů nad úrovní Prahy, se nachází tři vyhlídkové kabiny, z kterých při dobré viditelnosti máte příležitost vidět horu Říp, město Most, Ústí nad Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové nebo třeba Tábor.

Žižkovská věž ale neslouží obyvatelům Prahy jen jako vyhlídková věž, byla vystavěna hlavně za účelem zajistit Praze nový televizní vysílač. Od roku 1953 zabezpečoval šíření televizních signálů na území hlavního města Prahy vysílač Praha Petřín, který měl ukončit svou činnost v roce 1992. V roce 1978 bylo proto rozhodnuto o přípravě výstavby nového radiokomunikačního střediska pro Prahu – Žižkovské televizní věže. Avšak Žižkov nebyl jediným místem, o kterém se s umístěním televizní věže, uvažovalo. Do úvah o výstavbě spadal Pankrác, Petřín nebo třeba vrch Parukářka. Petřín byl zamítnut památkáři a Parukářka byla nevhodná z důvodu přítomnosti odposlouchávacího zařízení československé armády a jednoho z koridorů letiště Kbely.

Dnes jsou majitelem této monumentální stavby České Radiokomunikace, které odtud pokrývají digitálním a rozhlasovým signálem celé území Prahy a nejbližší okolí.