Naše poslání

Jsme poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje našim zákazníkům kvalitně doručovat mediální obsah.

Převádíme technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, které našim zákazníkům přinášejí hodnotu.

Mezinárodní zázemí

100% vlastníkem akcií Českých Radiokomunikací je společnost Cordiant Digital Infrastructure Limited, jež investuje především do základní infrastruktury digitální ekonomiky – datových center, fibreoptických sítí a vysílacích a telekomunikačních věží ve Velké Británii, Evropě a Severní Americe

Naše hodnoty

Orientace na zákazníka

Spokojenost zákazníka je prioritou pro každého z nás. Je naší snahou přinášet zákazníkům očekávanou hodnotu a budovat s nimi silné a dlouhodobé vztahy.

Zodpovědnost a profesionalita

Jsme zodpovědní za své výsledky, jednání a vystupování, jako jednotlivci i jako tým. Každou činnost vykonáváme odborně, pečlivě a odpovědně, s důrazem na maximální efektivitu. Pracujeme naplno a je-li třeba, jsme vždy připraveni udělat krok navíc, abychom zaručili excelentní výsledek.

Integrita

Každý z nás je ve svém jednání vázán základními etickými a morálními principy, čestností a dodržováním interních pravidel firmy. Podporujeme otevřenou a přímou komunikaci.

Zapálení

Hledáme způsoby, jak věci řešit rychleji, kvalitněji a chytřeji. Prosazujeme nové nápady, myšlenky a názory, které nás posunou dál.

Týmový duch

Každý z nás zastává ve firmě konkrétní roli, ale všichni usilujeme o stejný cíl. Vzájemně se doplňujeme a uvědomujeme si, že cíle dosáhneme, pouze budeme-li fungovat společně jako jeden tým.

Management společnosti CRA

Miloš Mastník
Miloš Mastník

Miloš Mastník

GENERÁLNÍ ŘEDITEL (CEO)

S NÁMI OD 2016

Více

Miloš Mastník je generálním ředitelem od července 2022. Předtím zastával post obchodního ředitele, kde jeho úkolem bylo řízení obchodních aktivit, včetně produktového managementu, podpory prodeje a zákaznických řešení, a také vedení marketingu a péče o zákazníky. Má dlouholetou zkušenost z oblasti telekomunikací, kde působí od roku 2000. Začínal ve společnosti Český Telecom, řadu let zastával vedoucí pozice v GTS Czech a GTS Central Europe. Dva roky pracoval jako ředitel pro firemní marketing v T-Mobile ČR a předtím byl ředitelem pro obchod a marketing v ČD-Telematika. Vystudoval VŠE v Praze, kde v současné době i přednáší a získal titul MBA na University of Pittsburgh.

Marcel Procházka
Marcel Procházka

Marcel Procházka

ŘEDITEL PRÁVNÍHO A REGULATORNÍHO ÚTVARU

S NÁMI OD 2007

Více

Marcel Procházka patří mezi velmi zkušené členy týmu Českých Radiokomunikací. Od roku 2014 je ředitelem regulace a v současné době vede také právní tým a kybernetickou bezpečnost, před tím byl zodpovědný za rozvoj služeb a podnikání. Podílí se také na rozvoji nových technologií a služeb v oblasti televizního vysílání, OTT a digitalizaci rozhlasového vysílání DAB+. Své profesní zkušenosti v oblastech telekomunikací, ICT a médií získal během svého působení v manažerských pozicích v mezinárodních společnostech. V minulosti pracoval například pro společnosti Kabel Plus/UPC a Karneval Media, kde zastával pozici technického ředitele a následně ředitele pro rozvoj služeb a podnikání.

Jiří Černík
Jiří Černík

Jiří Černík

FINANČNÍ ŘEDITEL (CFO)

S NÁMI OD 2022

Více

Jiří Černík zastává pozici finančního ředitele od září 2022. Do CRA přišel z Letiště Praha, kde působil od roku 2019 jako člen představenstva zodpovědný za oblast financí a investic. Z pozice předsedy dozorčí rady dále dohlížel na hospodaření dceřiných společností.

Předtím vykonával pozici finančního ředitele stavební společnosti Skanska v regionu centrální Evropy (Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko). Ve společnosti strávil 11 let a kromě financí byl zodpovědný za oblast IT a centrálního nákupu.

Za svou dosavadní kariéru nasbíral řadu dalších zkušeností s řízením financí, controlligem a auditem v oborech poradenství, plynárenství, průmyslu a také technologií. Působil ve firmách Ernst&Young, Jihomoravská plynárenská, Honeywell a Zetor.

Jiří Černík vystudoval ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně.

Pavel Kos
Pavel Kos

Pavel Kos

TECHNICKÝ ŘEDITEL (CTO)

S NÁMI OD 2015

Více

Pavel Kos je velmi zkušený manažer, který posílil České Radiokomunikace v květnu 2015. Předtím působil 14 let na manažerských pozicích v rámci společnosti Vodafone, z toho pět let právě jako CTO. V Českých Radiokomunikacích má na starosti především přípravu síťové infrastruktury a technologií k přechodu na nový vysílací formát DVB-T2, rozvoj digitálního rozhlasu, podporu technologií pro LTE zařízení mobilních operátorů a v neposlední řadě se také podílí na technickém rozvoji OTT a HbbTV aplikací a řízení provozu datových center a cloudových služeb Českých Radiokomunikací. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy oboru Informatika-softwarové inženýrství.

Petr Možiš
Petr Možiš

Petr Možiš

OBCHODNÍ ŘEDITEL (CCO)

S NÁMI OD 2022

Více

Petr Možiš zastává pozici obchodního ředitele od srpna 2022 a jeho hlavními cíli jsou rozvoj vztahů s klíčovými zákazníky z korporátního a business segmentu a rozvoj produktového portfolia. Má více než dvacetileté zkušenosti z oblasti ICT z vysokých manažerských pozicích ve společnostech GTS Czech, GTS Central Europe a CETIN. Působil také jako Director of Business Development ve společnosti Stream-iT. Poslední pracovní zastávkou před nástupem co CRA byla dvouletá zkušenost na pozici obchodního ředitele ve společnosti Thein.Digital. Petr vystudoval Technickou fakultu na ČZU v Praze.