Naše poslání

Jsme poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje našim zákazníkům kvalitně doručovat mediální obsah.

Převádíme technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, které našim zákazníkům přinášejí hodnotu.

Mezinárodní zázemí

100% vlastníkem akcií Českých Radiokomunikací je společnost Communication Investments Europe Sarl, která je vlastněna skupinou Macquarie European Infrastructure Funds III, jež patří mezi významné správce světových aktiv. Macquarie je globálním lídrem v oblasti správy infrastruktury.

Naše hodnoty

Orientace na zákazníka

Spokojenost zákazníka je prioritou pro každého z nás. Je naší snahou přinášet zákazníkům očekávanou hodnotu a budovat s nimi silné a dlouhodobé vztahy.

Zodpovědnost a profesionalita

Jsme zodpovědní za své výsledky, jednání a vystupování, jako jednotlivci i jako tým. Každou činnost vykonáváme odborně, pečlivě a odpovědně, s důrazem na maximální efektivitu. Pracujeme naplno a je-li třeba, jsme vždy připraveni udělat krok navíc, abychom zaručili excelentní výsledek.

Integrita

Každý z nás je ve svém jednání vázán základními etickými a morálními principy, čestností a dodržováním interních pravidel firmy. Podporujeme otevřenou a přímou komunikaci.

Zapálení

Hledáme způsoby, jak věci řešit rychleji, kvalitněji a chytřeji. Prosazujeme nové nápady, myšlenky a názory, které nás posunou dál.

Týmový duch

Každý z nás zastává ve firmě konkrétní roli, ale všichni usilujeme o stejný cíl. Vzájemně se doplňujeme a uvědomujeme si, že cíle dosáhneme, pouze budeme-li fungovat společně jako jeden tým.

Management společnosti CRA

Vít Vážan
Vít Vážan

Vít Vážan

GENERÁLNÍ ŘEDITEL (CEO)

S NÁMI OD 2014

Více

Vít Vážan je generálním ředitelem od dubna 2019, předtím zastával post finančního ředitele. Do naší společnosti přišel s řadou zkušeností ze světa médií. Ve společnosti CET 21 spol. s r.o. (skupina NOVA) pracoval na nejrůznějších pozicích v oblasti financí, od konce roku 2009 byl finančním ředitelem a v roce 2014 zastával funkci výkonného ředitele. Předtím pracoval ve společnostech Vodafone a PwC. Vít Vážan je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Miloš Mastník
Miloš Mastník

Miloš Mastník

OBCHODNÍ ŘEDITEL (CCO)

S NÁMI OD 2016

Více

Miloš Mastník zastává pozici obchodního ředitele od října 2016. Jeho úkolem je řízení obchodních aktivit, včetně produktového managementu, podpory prodeje a zákaznických řešení, a také vedení marketingu a péče o zákazníky. Má dlouholetou zkušenost z oblasti telekomunikací, kde působí od roku 2000. Začínal ve společnosti Český Telecom, řadu let zastával vedoucí pozice v GTS Czech a GTS Central Europe. Dva roky pracoval jako ředitel pro firemní marketing v T-Mobile ČR a poslední dva roky byl ředitelem pro obchod a marketing v ČD-Telematika. Vystudoval VŠE v Praze, kde v současné době i přednáší a získal titul MBA na University of Pittsburgh.

Michal Omelka
Michal Omelka

Michal Omelka

ZASTUPUJÍCÍ FINANČNÍ ŘEDITEL (Acting CFO)

S NÁMI OD 2014

Více

Michal Omelka zastává pozici finančního ředitele od dubna 2019. V Českých Radiokomunikacích pracuje již od roku 2014. Během svého působení měl na starosti oddělení finančního plánování a controllingu. Před příchodem do CRA pracoval v manažerských funkcích ve společnostech Orco Property Group či Bosch Group. Michal Omelka vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Pavel Kos
Pavel Kos

Pavel Kos

TECHNICKÝ ŘEDITEL (CTO)

S NÁMI OD 2015

Více

Pavel Kos je velmi zkušený manažer, který posílil České Radiokomunikace v květnu 2015. Předtím působil 14 let na manažerských pozicích v rámci společnosti Vodafone, z toho pět let právě jako CTO. V Českých Radiokomunikacích má na starosti především přípravu síťové infrastruktury a technologií k přechodu na nový vysílací formát DVB-T2, rozvoj digitálního rozhlasu, podporu technologií pro LTE zařízení mobilních operátorů a v neposlední řadě se také podílí na technickém rozvoji OTT a HbbTV aplikací a řízení provozu datových center a cloudových služeb Českých Radiokomunikací. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy oboru Informatika-softwarové inženýrství.

Marcel Procházka
Marcel Procházka

Marcel Procházka

ŘEDITEL REGULACE

S NÁMI OD 2007

Více

Marcel Procházka patří mezi velmi zkušené členy týmu Českých Radiokomunikací. Od roku 2014 je ředitelem regulace, před tím byl zodpovědný za rozvoj služeb. Vedle regulatorních záležitostí se podílí na rozvoji nových technologií a služeb v oblasti televizního vysílání a OTT a také digitalizaci rozhlasového vysílání. Aktuálním tématem je pak přechod na druhou generaci terestrického vysílání DVB-T2. Své profesní zkušenosti v oblastech telekomunikací, ICT a médií získal během svého působení na odborných a manažerských pozicích v mezinárodních společnostech. V minulosti pracoval například pro společnosti Kabel Plus/UPC a Karneval Media, kde zastával pozici technického ředitele a následně ředitele pro rozvoj služeb a podnikání.

Luboš Tejkl
Luboš Tejkl

Luboš Tejkl

PERSONÁLNÍ ŘEDITEL

S NÁMI OD 2017

Více

Luboš Tejkl zastává pozici personálního ředitele od září 2017. Jeho cílem je pokračovat v proměně firemní kultury CRA. Přichází s dlouholetou zkušeností v oblasti lidských zdrojů. Pracoval ve společnostech jako je Česká Spořitelna, General Electric nebo ConcoPhillips. V posledních téměř třech letech působil ve vedení skandinávské technologické společnosti Tieto. Vystudoval historii a pedagogiku na Univerzitě v Hradci Králové. Absolvoval také postgraduální studium v oblasti pracovního práva na Univerzitě Karlově. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University.