01.03.22
Téma: Ostatní

Novinky v Moje CRA

Novinky v Moje CRA
Nově v části Moje služby naleznete nejen již aktivní služby, ale i ty, které jsou ve fázi zřizování, další novinkou, u aktivních služeb, je prostup na další portály/aplikace CRA, dle typu služby. Část Faktury jsme rozšířili o parametry související s fakturací, dále má oprávněná osoba   možnost editovat Billingové účty, je přidán náhled na aktuálně řešené / vyřešené reklamace na Vašich službách. Část Nápověda je rozšířena o kontaktní formulář.