CRA Analýza stavu kybernetické bezpečnosti

CRA Analýza stavu kybernetické bezpečnosti

Pomůžeme Vám minimalizovat riziko kybernetických útoků a naplánovat další kroky a jejich prioritu s balíčkem služeb CRA Analýza stavu kybernetické bezpečnosti.

Vyzkoušejte CRA Analýza stavu kybernetické bezpečnosti   

Co získáte s balíčkem služeb CRA

Zmapování skutečného stavu vaší informační a kybernetické bezpečnosti

Definice cílového stavu, který vychází z aktuálních legislativních požadavků a standardů, včetně NIS2

Efektivní plán investic do ICT bezpečnosti v souladu s vašimi aktuálními potřebami

Pomoc s čerpáním evropské dotace na zakoupené služby

Jak je na tom vaše firma se zabezpečením kybernetické bezpečnosti?

Jak je na tom vaše firma se zabezpečením kybernetické bezpečnosti?

Portfolio našich služeb pro analýzu stavu kybernetické bezpečnosti vám pomůže identifikovat hrozby, zranitelnosti a jejich možné dopady na aktiva Vaší společnosti.

"Služby je určeny pro všechny, kteří to s bezpečností myslí vážně, bez ohledu na to, zda se na vás vztahují povinnosti definované v zákoně o kybernetické bezpečnosti nebo v dalších směrnicích či bezpečnostních normách."

Nechte si předložit nezávaznou nabídku

Co je NIS2? Principy směrnice NIS2 v 10 bodech

  1. Jedná se o evropskpou směrnici, která se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti sítí a informačních systémů v EU.
  2. Týká se poskytovatelů kritické infrastruktury (např. energetické, dopravní nebo finanční služby) a poskytovatelů digitálních služeb (např. cloudové služby nebo e-commerce platformy) nebo orgánů státní správy a samosprávy, které spravují data o občanech.
  3. Ukládá povinnost firmám identifikovat a hodnotit rizika komunikačních systémů, datových sítí a informačních systémů. Musí implementovat odpovídající opatření ke snížení rizik.
  4. Ukládá povinnost firmám zajistit, aby jejich sítě a informační systémy byly schopny rychle reagovat a obnovit se po útoku nebo jiné kybernetické hrozbě.
  5. Vyžaduje, aby firmy informovaly o všech kybernetických incidentech, které by mohly ohrozit funkčnost jejich sítí nebo informačních systémů. Musí umět incident zdokumentovat a vyhodnotit.
  6. Požaduje, aby státy členské EU zřídily národní entitu (například NÚKIB), která bude firmy a organizace kontrolovat a spolupracovat na minimalizaci rizik.
  7. Vyžaduje, aby státy členské EU aktivně kontrolovaly implementaci a dodržování směrnice NIS 2.
  8. Zavádí povinnosti pro subjekty týkající se incident managementu, mezi které patří reporting, implementace nástrojů pro incident management a business continuity management.
  9. Vyžaduje, aby subjekty prováděly bezpečnostní audit a prováděly kontinuální monitoring stavu svého informačního systému a komunikačních technologií.
  10. Ukládá povinnosti týkající se informační bezpečnosti a definuje postihy za jejich nedodržování (10 000 000 Kč, nebo 2 % z celkového celosvětového ročního obratu společnosti).
Přehledný souhrn o směrnici NIS2 ke stažení zde.

Co je součástí našich služeb

Kompletní popis jednotlivých součástí služby je ke stažení zde.

Základní analýza stavu kybernetické bezpečnosti

GAP analýza

Analýza rizik

Skenování zranitelností

Penetrační testování

Pokročilá validace kybernetické bezpečnosti

DDoS simulovaný útok

Podvodná kampaň - simulace

Dotace

Dotace

Chcete čerpat na naše služby kybernetické bezpečnosti dotace? V případě vašeho zájmu nás kontaktujte přes níže uvedený formulář. My zjistíme, jaké dotace jsou pro vás v danou dobu aktuální.

Informace o aktuálním dotačním programu

V současné době je otevřený dotační titul:
DIGITÁLNÍ PODNIK – VIRTUÁLNÍ PODNIK – VÝZVA I.

Zahájení příjmu žádostí: 3. 7. 2023
Příjem žádostí do: 29. 03. 2024, 10:00 hodin
Výše dotace: až 40 % (dle typu podniku)

 

Rádi vám řekneme více osobně

Stačí, když nám na sebe necháte kontakt.

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Znění souhlasu

Odesláním tohoto formuláře dobrovolně souhlasím s tím, aby uvedené osobní údaje zpracovávala společnost České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, výhradně pro účely zasílání nabídek na služby a produkty společnosti. Souhlas uděluji na dobu 5-ti let. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům, případně na jejich opravu a aktualizaci, pokud se u Vás něco změní. Také můžete požadovat omezení zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů ve společnosti naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnosti České Radiokomunikace a.s. na našich internetových stránkách: https://www.cra.cz/dokumenty-ke-stazeni

Pokud chcete některé ze svých práv uplatnit nebo odvolat svůj souhlas, použijte náš webový formulář.