Český telekomunikační úřad provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

24. 11. 2009 - (Praha, 24. listopadu 2009) – V období od 2. července do 19. listopadu 2009 provedl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) státní kontrolu v Českých Radiokomunikacích. Kontrolní komise prověřila, zda cenotvorba u služeb DVB-T probíhá v souladu s příslušnou legislativou. Výsledky kontroly prokázaly, že ČRA byly v souladu a splnily veškeré povinnosti pro šíření DVB-T, které jim ukládá zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

Detailní státní kontrola si kladla za cíl ověřit, zda je plněna povinnost podnikatele poskytujícího službu šíření zemského digitálního rozhlasového a televizního vysílání. Zástupci ČTÚ prověřili nákladový model i způsob kalkulace cen za produkty DVB-T a zjistili, že zveřejněné smluvní podmínky obsahují návrh cen rozdělený na ceny celkové a ceny dílčí v souladu se zákonem o elektronických komunikacích.

Závěr kontroly ČTÚ prokázal, že České Radiokomunikace postupují zcela v souladu s platnou legislativou.