České Radiokomunikace spustí digitální dokrývače pro MUX 2 v Berouně, Kdyni, Klatovech a Táboře

24. 05. 2010 - (Praha, 24. května 2010) – České Radiokomunikace spustí na konci května 2010 další digitální dokrývače pro multiplex 2. České Radiokomunikace začnou šířit programy druhého multiplexu z digitálních dokrývačů ve čtyřech nových lokalitách. Beroun, Kdyně, Klatovy a Tábor rozšíří počet digitálních dokrývačů pro MUX 2 již na třináct. České Radiokomunikace spouští dokrývače na základě přání svých zákazníků a po důkladném změření pokrytí daného území signálem.

Dokrývač Beroun je umístěn v blízkosti města, na vrchu Děd. Bude provozován na 41. kanále s horizontální polarizací s primárním zdrojem signálu z pražské SFN (Single frequency network – jednofrekvenční síť).

V Kdyni se dokrývač nachází na vrcholu kopce Koráb a vysílat bude na 48. kanále s horizontální polarizací, primární zdroj signálu získá ze sušického Svatoboru.

Klatovský dokrývač je situován v části města Hůrka. Šířen bude na 48. kanále s horizontální polarizací a s primárním zdrojem také ze Svatoboru.

Dokrývač v Táboře je umístěn v Čelkovicích a vysílat bude na 41. kanálu s horizontální polarizací. Primární zdroj bude čerpat z votických Mezivrat.

Nově spuštěný multiplex 2 obsahuje programy Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL a TV Barrandov.

„V těchto oblastech se díky členitému terénu mohly vyskytnout komplikace s příjmem digitálního vysílání, proto jsme se zákazníky multiplexu 2 dohodli spuštění digitálních dokrývačů v těchto lokalitách,“ říká Kamil Levinský, obchodní ředitel Českých Radiokomunikací.

Více informací o již spuštěných digitálních vysílačích a dokrývačích je k dispozici na webových stránkách www.digistranky.cz v sekci Regiony - termíny a mapy pokrytí DVB-T.

Bližší informace spojené s vypínáním analogového a zapínáním digitálního signálu, včetně map pokrytí, dohledáte na speciálních informačních stránkách Českých Radiokomunikací věnovaných digitalizaci www.digistranky.cz.