České Radiokomunikace provedou výměnu antény na Ploštinách

24. 06. 2010 - (Praha, 24. června 2010) – České Radiokomunikace uskuteční výměnu hlavní vysílací antény na vysílači Ploštiny u Valašských Klobouků. Nová anténa bude připravena přenášet jak stávající analogové vysílání, tak nově i první programy v digitální kvalitě. Výměna antény je na vysílači Ploštiny plánována na 8. července 2010 za pomoci jednorotového vrtulníku.

Výměně antény bude předcházet přesun stávajícího analogového vysílání programů ČT1, ČT2 a Prima do náhradního anténního systému. K tomu dojde během 28. června 2010. Tento krok je nezbytný k plánované výměně hlavní vysílací antény, která bude schopna přenášet i digitální televizní signál. Příprava vysílače na přenos digitálního signálu je nutná pro uskutečnění přechodu z analogového na digitální televizní vysílání podle Technického plánu přechodu.

„Ploštiny po osazení novou vysílací anténou budou připraveny na spuštění digitálního televizního vysílání, které divákům přinese nejdříve programy veřejnoprávního multiplexu, k čemuž by dle Technického plánu přechodu mělo dojít v říjnu 2010, a v listopadu 2011 i programy druhého komerčního multiplexu,“ říká Kamil Levinský, obchodní ředitel Českých Radiokomunikací.

Bližší informace spojené s vypínáním analogového a zapínáním digitálního signálu, včetně map pokrytí, dohledáte na speciálních informačních stránkách Českých Radiokomunikací věnovaných digitalizaci www.digistranky.cz.