Privátní CRA Cloud řeší měnící se potřeby i náklady IT
 

Privátní CRA Cloud řeší měnící se potřeby i náklady IT

CRA Cloud je koncipován jako privátní služba zaměřená na extrémně vysokou dostupnost, spolehlivost a bezpečnost, která se navíc dokáže přizpůsobovat vašim měnícím se požadavkům a potřebám.

Výhody CRA Cloudu

  • Nulové investice - provozní náklady máte plně pod kontrolou
  • Řiditelné cash-flow - víte za co, proč a kolik budete platit
  • Ovlivnitelný závazek - žádné balíčky, nýbrž výkon podle potřeby
  • Podporované dotačním programem - dotace vám pomůžeme získat
  • Okamžitě přístupné - vytvoření nového clusteru je v podstatě otázkou okamžiku
  • Dynamika prostředí - sami si škálujete výkon infrastruktury v cloud portálu
  • Virtualizace s kontejnerizací na jednom místě - ovládání z jediného místa s jedním SLA
  • Garance dostupnosti (SLA 99.99 %) a podpora v českém i anglickém jazyce 24x7

Chcete vědět více? Přihlaste se na bezplatný seminář   

 

 

Všestranný a bezpečný

Všestranný a bezpečný

CRA Cloud zahrnuje ucelené spektrum jak cloudových služeb, tak i služeb pro nakládání s daty, jako jsou zálohování dat nebo streaming. Samozřejmostí je ochrana před kyberútoky (Firewall, DDoS ochrana, IPS/IDS, WAF) i zálohování do vzdálené lokality.

 

Škálovatelný privátní cloud

Škálovatelný privátní cloud

Opravdu výjimečnou přidanou hodnotou privátního CRA Cloudu je možnost operativně škálovat výkon infrastruktury při zachování všech ostatních předností privátního cloudového řešení. Platí se přitom jen za právě nastavené disponibilní služby.

Splňuje potřebné certifikace

Splňuje potřebné certifikace

CRA disponují všemi nezbytnými certifikacemi bezpečnosti a jakosti (ISO 9001, ISO 19011, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, ISO/IEC 20000-1, ISO 50001 či dle zákona č. 181/2014 Sb.), osvědčením NBÚ na stupeň tajné a jsou členem bezpečnostního projektu FENIX. Infrastruktura CRA je součástí kritické infrastruktury státu.

Individuální přístup

Individuální přístup

CRA vytváří řešení, která počítají se specifickými potřebami firem a podnikatelů i oborů jejich podnikání. Vždy je k dispozici odborník, na něhož se klient může obrátit, ať už potřebuje navrhnout specifické individuální řešení, poradit s optimalizací nebo pomoci s provozem služeb.

Infrastructure as a Code

Infrastructure as a Code

Implementace IT infrastruktury formou kódu zásadně zjednodušuje nasazování i migraci uživatelských aplikací v cloudu. Pro klienta se infrastruktura CRA stává jen neviditelnou vrstvou, která prostě funguje.

Nejmodernější technologie

Nejmodernější technologie

Cloudové služby CRA staví na řešení VMware a VMware Tanzu, Veeam, HP Enterprise, Ubuntu Ironics a dalších profesionálních technologiích.

Vysoká spolehlivost

Vysoká spolehlivost

Cloudové služby CRA se navrhují a budují s ohledem na extrémní spolehlivost, vysoký výkon, flexibilitu a bezpečnost. Datová centra klasifikace Tier 3, certifikovaná navíc podle ANSI-TIA 942, jsou umístěna v České republice.

Georedundance

Georedundance

Cloudové služby CRA mohou být distribuovány do dvou geograficky oddělených lokalit. Je tak možné např. v režimu Active-Active provozovat souběžně dva identické vzájemně se zastupující systémy nebo vytvářet zálohy použitelné pro rychlé obnovení provozu po nenadálé události.

Chcete vědět více o CRA Cloudu? Přihlaste se na bezplatný půldenní seminář.

Proběhne v dopoledních hodinách na Žižkovské věži a bude spojený s prohlídkou našeho datového centra DC TOWER Žižkov.
Počet míst omezen!

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Znění souhlasu

Odesláním tohoto formuláře dobrovolně souhlasím s tím, aby uvedené osobní údaje zpracovávala společnost České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, výhradně pro účely zasílání nabídek na služby a produkty společnosti. Souhlas uděluji na dobu 5-ti let. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům, případně na jejich opravu a aktualizaci, pokud se u Vás něco změní. Také můžete požadovat omezení zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů ve společnosti naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnosti České Radiokomunikace a.s. na našich internetových stránkách: https://www.cra.cz/dokumenty-ke-stazeni

Pokud chcete některé ze svých práv uplatnit nebo odvolat svůj souhlas, použijte náš webový formulář.

Naše cloudová řešení tvoříme ve spolupráci s HP Enterprise.

HP Enterprise ilustrace